Algemene voorwaarden Choose & Lease

choose & lease choose-lease logo

ALGEMENE VOORWAARDEN CHOOSE & LEASE:

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op de Choose & Lease website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Choose & Lease spant zich in om de informatie op de Choose &  Lease website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Choose & Lease sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Choose & Lease website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De aanbiedingen op de Choose & Lease website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Choose & Lease sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de Choose & Lease website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Dienstverlening

De Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het offerteverzoek door de betreffende lease aanbieder.  De lease aanbieder behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een offerteverzoek niet te accepteren.

Choose & Lease controleert de door de lease aanbieders aangeboden gegevens uitsluitend op volledigheid. Zij staat derhalve niet in voor de juistheid van de door de lease aanbieder verstrekte gegevens. Indien de aanvrager de door de lease aanbieder aangeboden gegevens op juistheid wenst te controleren, dient hij voor deze controle zelf zorg te dragen.

Choose & Lease behoudt zich het recht voor de door de aanvrager aangeleverde gegevens aan te passen, te verbeteren en/of aan te vullen, alvorens zij deze naar geregistreerde lease aanbieders doorzendt. Zij zal daarbij de strekking van het offerteverzoek in het oog houden.

Beschikbaarheid

Choose & Lease spant zich in om de Choose & Lease website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Choose & Lease website.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Choose & Lease website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Choose & Lease. Choose & Lease biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Choose & Lease worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de Choose & Lease website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Choose & Lease website verwijzen.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van en in samenhang met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.